Střecha nad mobilheim

Střecha nad mobilheim

Levný použitý mobilheim není zrovna ideální pro trvalé bydlení, ale jako rekreační stavba je to docela dobrý nápad. Ještě se dá vylepšit jednoduchou střechou, to pak vypadá víc jako domek nebo chata, rozšíří se prostor pro bydlení, nezatéká a lépe odolává výhni letního slunce.

Úvaha o pořízení mobilheimu není v našich podmínkách vůbec snadná. Nízká cena srovnatelná s cenou ojetého automobilu je sice lákavá, ale znamená také bídnou tepelnou izolaci oken, podlah a obvodového pláště. Nízká výška stropu opticky zvětšuje obytnou plochu, ale také přináší pocit stísněnosti, velké rozdíly teplot u stropu a podlahy. Ani není možné získat souhlas k užívání pro trvalé bydlení, protože světlou výškou nesplňuje zákonné technické požadavky. Problém je i nedostatek úložného prostoru a mizerný vzhled. Ten se s rostoucí cenou zlepšuje, ale pak už je zase levnější hotová chata i s pozemkem a přípojkami nebo hodně luxusní úprava maringotky. Obvykle tedy úvaha končí buď pořízením mobilheimu jako nouzové bydlení a zařízení staveniště pozdější stavby domu nebo jako rekreační stavba.

střecha nad mobilheim 2016 © archbla.cz

Ve všech případech se hodí nápad s dodatečnou střechou, už při jednoduché stavbě bude mobilheim vypadat víc jako malý rodinný domek a přitom úprava nijak nezasahuje do jeho konstrukce. Jednoduchá střecha zvýší komfort bydlení minimálně o prostornou otevřenou verandu a malé skladiště nebo letní kuchyň. Přitom se dá zastřešení pořídit levně z lesní kulatiny nebo OSB desek a nijak nekomplikuje jednání se stavebním úřadem. Jak mobilheim, tak zastřešení a přípojky sítí vyžadují pouze povolení umístění stavby.

4 x komentář k “Střecha nad mobilheim

 • Marek Koutecký · Editovat

  Uvažuji o mobilheimu na kancelář za rodinným domem, ale teď už opravdu nevím, co je potřeba za povolení. Prodejce v Plzni mi říkal, že žádné stavební povolení nepotřebuji, je to pravda?

  Odpovědět
 • Honza Dvořák Autor · Editovat

  Co podléhá jakému povolení podrobně uvádí stavební zákon 183/2006 Sb, tak proč hledat informace u vykladačů. Stavební zákon se za posledních 10 let dost zásadně proměnil a těžiště povolení stavby se přesunulo od stavebního povolení víc k povolení umístění stavby /povolení umístění stavby, tedy územní rozhodnutí nebo územní souhlas je něco jiného než stavební povolení nebo ohlášení, to už řeší jen vlastní stavbu/. Mobiheim je výrobek plnící funkci stavby a po úpravě stavebního zákona 350/2012 Sb je neokecatelnou stavbou, dle §2 se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Na vlastní mobilheim stačí územní souhlas /není to úplně fér, ale prodejci mají pravdu, když zájemcům tvrdí že nepotřebují stavební povolení/. Pokud se ale s mobilheimem budují i přípojky, oplocení a další součásti, může celá stavba spadnout pod územní rozhodnutí a třeba i ohlášení stavby.

  Odpovědět
 • Pavla Kalousová · Editovat

  Dobrý den. Mám zasíťovaný pozemek u Klatov v zahrádkářský kolonii . Mohu si tam nechat dopravit ,mobilheim? Nebo musím žádat o něco stavební úřad?

  Odpovědět
  • Stavební zákon od 1.1.2018 prakticky vylučuje legální umístění rekreační stavby na pozemku, který není v územním plánu určen jako stavební.
   Stavební zákon §18(5) : V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
   komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
   důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
   rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a
   informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb
   přípustná
   . Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně
   souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně
   plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.

   Odpovědět

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované údaje jsou označeny *