Jak se vyhnout povolení pro maringotku

Jak se vyhnout povolení pro maringotku

Koupit na odlehlejším místě levný zemědělský pozemek nebo kus lesa a místo letní chaty si pořídit starou maringotku je docela dobrý nápad. Technický problém to není, přípojky sítí lze snadno nahradit malým solárním panelem, chemickým WC a donášením vody, největší překážkou je vlastně jenom stavební zákon, který se snaží podobné stavby co nejvíce omezit.

I kdyby měla maringotka platný technický průkaz a byla silničním vozidlem, při trvalém umístění na pozemku je výrobkem plnícím funkci stavby podle §2 odst. 3 stavebního zákona – stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se tedy považuje také výrobek plnící funkci stavby. Maringotka jako výrobek plnící funkci stavby sice nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení /§103, odst.1,e/,16/, ale vyžaduje povolení umístění stavby. Maringotka nepotřebuje žádné povolení stavebního úřadu pouze v případě § 79/2 písm. l) – územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení nebo v případě § 79/2 písm. h) scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo. I tak je ale praktické umístění maringotky projednat se stavebním úřadem, je velký rozdíl mezi umístěním na stavebním a nestavebním pozemku, problém může být místní územní plán a další regulativy nebo omezení vyplývající z jiných zákonů a ochranného pásma.

Když už se někdo rozhodne postavit na svém pozemku maringotku na černo a riskovat pozdější spory se stavebním úřadem /je stavbou, tak na stavebním úřadě skončí i případné spory se sousedy, myslivci, ochránci přírody, zemědělci/ je tu jeden dánský nápad na její úpravu. Na louce nebude tolik provokovat, když se velká silniční kola vymění za co nejmenší ocelová kola s plnou gumovou obručí a fasáda přemaluje jednoduchou figurální malbou. Malá ocelová kola nevyžadují pevné podkládání náprav, které je dokladem trvalého umístění stavby a současně sníží výšku maringotky, která pak vypadá mnohem menší. Naivní malba poklidně stojící skupiny figur s upřenými pohledy do dálky, podmalba každé stěny v jiné barvě a častější přemísťování maringotky na pozemku zase znejistí okolí a nikdo normální to nebude brát moc vážně.

Od H.D.
Od H.D.

 

 

 

3 x komentář k “Jak se vyhnout povolení pro maringotku

 • Zákon možná umožňuje postavit v lese chatu pro správu lesa i bez jednání se stavebním úřadem, ale myslivci jsou zase jedni s největších nerváků a psychoušů.

  Odpovědět
 • Mám za to, že zmíněný rozsudek soudu řešící toto téma mluví za vše. Doporučuji přečíst, detailně řeší tuto problematiku i odkazuje na zákony a jejich výklad.
  http://nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2014/31A_3_2014_20160309132851_prevedeno.pdf
  Mým záměrem není lidi odradit. Také hledám levný pozemek. kde by byl klid. Ale než utratíme své peníze přečtěte si rozsudek. Nevzdávejte se svých snů, jen postupujte dle předpisů a jistěte se, že o ně nepřijdete 🙂
  Proto i když Honzovi fandím, myslím si, že pokud bude na pozemku déle než 30 dní a narazí na nějakého aktivního …. bude mít smůlu. A to i s jeho krycími a přesouvajícími manévry 🙂
  Bohužel, tohle je realita života v ČR 🙁
  A pak se společnost velmi diví, jak tráví čas dnešní mladí lidé, v lepším případě u počítače v horším netřeba uvádět.
  Kempování, rekreace je v rukou byrokracie. Ale nesvěsme hlavu, snad se podaří nalézt i chápavé úředníky. Pak se jen modlit, aby vydrželi ve své funci 🙂

  Odpovědět
 • Blanko, já bych se tímto rozhodnutím až tak moc neřídil. Zásadní problém vidím v tom, že maringotku postavil do ochranného pásma a dále, že u ní měl kadibudku a pergolu. Pokud by nebyly tyto zmíněné okolnosti, pravděpodobně by to nikdo neřešil. Z rozsudku vyplývá, že v tomto místě bylo nařízeno odstranění stavby více lidem. V případě Honzova řešení, by soud tak snadno neprokázal, že je to výrobek plnící účel stavby. Ale na druhou stranu nutno zdůraznit, že dle nového stavebního zákona, lze označit v podstatě cokoliv, za výrobek plnící účel stavby, snad i stan v určitém případě. Konec konců se i Honza ve svém článku vyjadřuje, že maringotka je výrobek plnící účel stavby. Takže, shrnuto a podtrženo, zákony hrají proti nám, jsou určeny pouze pro chudé a můžeme tu zvolit cestu, kde není žalobce, není soudce. V opačném případě máme skutečně problém. Takže vlastně netvrdím nic jiného než ty, jen to chci trochu zlehčit, aby to skutečně všechny neodradilo, možná celkem zbytečně 🙂

  Odpovědět

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované údaje jsou označeny *