Jak postavit verandu podle Karla Čapka

Jak postavit verandu podle Karla Čapka

Karel Čapek byl také architekt, zahradník a chalupář. Podle nedávno vydané publikace Karel Čapek na Strži se český spisovatel a dramatik v letech 1935 -1938 osobně podílel na rekonstrukci a přístavbách domu ve Staré Huti za rybníkem Strž. Dům měl od příbuzných k doživotnímu užívání ze stejných důvodů, jako se pořizuje chalupa v dnešní době. Už v 30 letech minulého století mu připadala Praha příliš rušná a práce na zahradě ho uklidňovala v nejisté předválečné době i chránila před tloustnutím při sedavé práci.

Stará Huť 2015 © archbla.cz

Podle dochovaných objednávek materiálu a stavebních prací se pustil do přístavby verandy až v roce 1938. Velmi elegantně se mu podařilo vyhnout obvyklým problémům nové verandy u starého domu, není zrovna jednoduché najít správný styl přístavby, vyhnout se mnoha rozdílným materiálům a s tím spojeným složitým detailům soklu, schodiště do zahrady, oken, dveří a obvodových stěn. K. Čapek to vyřešil důsledným zjednodušením materiálu přístavby na jenom kámen a dřevo. Z hrubého lomového kamene je sokl, schodiště do zahrady i nosné pilíře, z bíle natřeného dřeva pak vše ostatní. Za nedílnou součást verandy považoval K. Čapek okolní zahradní úpravy a kompozici rostlin. Jednoduchý a neobvyklý nápad je zábradlí vyhlídkové terasy nad verandou, sloupky jsou pokračováním kamenných pilířů a zábradlí je z pootočených dřevěných trámků, na kterých se tak nedrží voda a sníh.

Stará Huť 2015 © archbla.cz

   

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Požadované údaje jsou označeny *